Pengertian Rukun Islam Rukun menurut ulama Hanafi ialah sesuatu yang kewujudan sesuatu yang lain adalah terhenti di atas kewujudannya, sedangkan ia menjadi sebahagian dari hakikat sesuatu itu. Jadi dapat dimengerti […]

Pengertian Tulang Dada Tulang ialah bagian penting dari tubuh, kegunaannya membentuk postur dan juga memberikan tampilan indah bagi pemiliknya. tulang yang akan dibahas pada artikel ini ialah tulang dada yang […]