Sejarah dan Biografi Abu Bakar As-Siddiq Sejarah dan Biografi Singkat Abu Bakar As-Siddiq Khalifa Khulafaur Rasyidin yang Pertama. Abu Bakar ash-Shiddiq ialah sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Ia […]

Pengertian Rukun Islam Rukun menurut ulama Hanafi ialah sesuatu yang kewujudan sesuatu yang lain adalah terhenti di atas kewujudannya, sedangkan ia menjadi sebahagian dari hakikat sesuatu itu. Jadi dapat dimengerti […]

Pengertian Tulang Dada Tulang ialah bagian penting dari tubuh, kegunaannya membentuk postur dan juga memberikan tampilan indah bagi pemiliknya. tulang yang akan dibahas pada artikel ini ialah tulang dada yang […]