Ayok Sinau

Pengertian Rukun Islam Rukun menurut ulama Hanafi ialah sesuatu yang kewujudan sesuatu yang lain adalah terhenti di atas kewujudannya, sedangkan ia menjadi sebahagian dari hakikat sesuatu itu. Jadi dapat dimengerti […]

Pengertian Indonesia ialah negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat besar. Bahkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena setengah wilayah Indonesia ialah laut, maka laut/perairan ialah daerah […]