Biografi Ki Hajar Dewantara

Diposting pada

Ki hajar dewantara lahir pada tanggal 2 mey 1889 dari lingkungan keraton yogyakarta dengan nama radenmas Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, sebagai golongan ningrt soerwardi mendapatkan hak untung mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial belanda, setelah menamatkan ELS yaitu sekolah dasar belanda soewardi meneruskan pendidikannya ke setovia, namun pendidikan tersebut tidak berhasil ia selesaikan akibat sakit.

Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya karena sakit, soewardi mengawali karirnya sebagai wartawan denggan mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar soewardi kenal sebagai penulis yang handal, tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya, bergabung dengan organisasi budi utomo 1908 bersama Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal dengan tiga serangkai ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis, namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial belanda karena dapat membangkitkan dan menentang kolonial belanda.

Kemudian pada noevember 1913 membentuk komite sebagai tandingan komite belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negri belanda dari penjajah perancis, soewardi melancarkan keritikannya melalui salah satu tilisan yang cukup terkenal yaitu als ik enn nederlander was.

“ sekiranya aku seorang belanda aku tidak akan menyelenggarakan persa-perta kemerdekaan dinegri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya, sejajar dengan jalan pemikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya, ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu, kalu aku seorang belanda hal terutama menyinggung perasaan ku dan kawan-kawan sebangsa ku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya”

Karena tulisannya, ia kemudian dijatuhkan hukuman intenering atau hukuman buang tanpa proses peradilan, atas perminataannya ia hukum buang kepulau bangka,namun atas permintaan dari kedua rekannya dari tiga serangkai yang juga mendapat hukum buang karena membela soewardi, mereka bertiga dibuang kebelanda.

Kesempatan itu ia gunakan untuk mengenyam dunia pendidikan, kembalinya soewardi pada tahun 1918 soewardi kemudian mencurahkan perhatiannya dalam pendidikan dalam pendidikan sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan, kemudian pada tanggal 3 juli 1922 ia bersama rekan seperjuangannya mendirikan taman siswa untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.

Ditengan keseriusannya mencurahkan didunia pendidikan, soewardi tetap menuliskan tentang pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan, melalui tulisan tulisan tersebut ia berhasil meletakan dasar pendidikan nasional indonesia.

Pada tahun 1929 tepat diusianya yang ke 40 raden mas soewardi tidak lagi menggunakan nama kebangsaannya dengan menggantinya menjadi ki hajar dewantara, melalui jasanya beliau dikenal sebagai bapak pendidikan nasional indonesia, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan hari kelahirannya 2 mei ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional.

 

itulah tadi artikel dari ayoksinau.com tentan biografi tentan ki hajar dewantara, semoga menambah wawasan anda semua.

baca juga artikel dibawah ini;