Contoh Soal Biologi Kelas XI Semester 1 Beserta Jawabannya ( LENGKAP)

Diposting pada

Contoh Soal Biologi Kelas XI Semester 1 Beserta Jawabannya ( LENGKAP)

1. Hewan berikut ini yang belung memiliki sistem organ adalah …

a. cacing tanah

b. hewan spons

c. belalang

d. siput

jawaban : a

 

2.Jaringan embrional adalah jaringan yang …

a. tersusun atas sel-sel embrional

b. terdapat dalam sel penyusun zigot

c. sel-senya senantiasa membelah

d. terseusun atas sel-sel yang bentuknya sama

jawaban : c

 

3.Jaringan embrional yang terdiri atas tiga lapis di sebut triploblastik. Lapisan jarigan tersebut urut dari luar ke dalam adalah …

a. mesodrem – ektodrem – entodrem

b. ektoderm – mesoblea – entodrem

c. ektoderm – mesodrem – entoderm

d. entoderm – mesoderm – ektoderm

jawaban : c

 

4.Jaringan epitel yang biasa tersusun atas lembaran mempunyai fungsi yang berkaitan dengan …

a. sekresi dan prteksi

b. pengangkutan dan sekresi

c. absorbsi dan transportasi

d. proteksi dan absorbsi

jawaban : d

 

5.Epitel kubus berlapis tunggal terdapat pada organ …

a. permukaan ovari

b. kapiler darah

c. geomeruus nefron

d. alveoulus paru-paru

jawaban : a

 

6.Epitel yang melapisi kapiler darah, glomerulus nefron, dan alfeoulus paru-paru berbentuk …

a. kubus berlapis tunggal

b. silindris berlapis banyak

c. pipih berlapis banyak

d. pipih berlapis tunggal

jawaban : d

 

7.Pernyataan berikut ini berkaitan dengan sifat dan citi tentang otot polos kecuali …

a. struktur selnya berbentuk kumparan

b. setiap selnya berinti satu

c. fungsinya menggerakkan rangka

d. terdapat pada saluran alat-alat dalam

jawaban : c

 

8.Berikut adalah jaringan epitel kecuali …

a. pelindung atau proteksi

b. penghasil getah

c. penerima rangsang

d. pengangkut zat

jawaban : d

 

9.Jaringan yang mempunyai kemampuan guna merespon terhadap perubahan lingkungan dan membawa implus-implus ke berbagai bagian tubuh ialah jaringan …

a. otot polos

b. otot larik

c. epitel

d. saraf

jawaban : d

 

10.Pernyataan berikut ini yang merupakan sifat dan ciri jaringan otot lurik adalah …

a. reaksi terhadap rangsangan cepat

b.  geraknya di luar kesadaran kita

c. menggerakkan alat-alat dalam

d. sel-selnya berinti satu di pusat

jawaban :a

 

11.Jaringan yang berfungsi sesbagai pelaksana difusi dan absorbsi mempnyai bentuk seperti gambar …

a. epitel pipih berlapis tunggal

b. epitel silindris

c.  otot polos

d.  jaringan saraf

jawaban : a

 

12,Jaringan yang mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktifitas ialah jaringan …

a. saraf

b. otot polos

c. otot lurik

d. epitel

jawaban : a

 

13.Fungsi jaringan getah bening atau limfa adalah mengangkut cairan getah bening dari jaringan tubuh ke …

a. jaringan sekitarnya

b. sistem pembuluh darah

c.  jantung dan nadi

d. organ dan sistem organ

jawaban : b

 

14.Matriks jaringan ikat terdiri atas …

a. cairan exstraseluler dan serabut substansi dasar

b.  cairan ekstraseluler dan serabut miofibril

c.  zat kondrin dan senyawa protein

d.  senyawa protein dan cairan ekstra seluler

jawaban : a

 

15.Jaringan tulang rawan elastin terdapat pada …

a. batang tenggorok

b. permukaan tulag sendi

c.  ujung tulang rusuk

d. daun telinga

jawaban : d

 

demikian lah artike dari www.ayoksinau.com tentang Contoh Soal Biologi Kelas XI Semester 1 Beserta Jawabannya, semoga dapat menambah wawasan anda semuanya.

baca juga artikel dibawah ini;