Rukun Islam Rukun Islam terdiri daripada lima perkara, diantaranya yaitu: syahadat, shalat, zakat, puasa, haji. Syahadat adalah menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Shalat adalah […]