Pengertian Mahkamah Konstitusi Mahkamah konstitusi ialah lembaga tinggi sebuah negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah […]