Pengertian Bunga Asoka Bunga Asoka ialah bunga hias yang mempunyai nama yang diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti sendiri ialah terbebas dari kesedihan. Yang menariknya bunga ini ialah mempunyai sejaran […]