Penertian Ekosistem Laut Ekosistem laut adalah sistem akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Laut merupakan sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau juga menghubungkan […]