Negara merupakan sekumpulan orang yang menghuni wilayah tertentu dan juga diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang mempunyai suatu sistem/aturan yang […]