Pengertian, Fungsi, dan Peranan Baitul Maal Wat Tamwil       Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitulmal lebih […]