Ayok Sinau

Sejarah dan Biografi Abu Bakar As-Siddiq Sejarah dan Biografi Singkat Abu Bakar As-Siddiq Khalifa Khulafaur Rasyidin yang Pertama. Abu Bakar ash-Shiddiq ialah sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Ia […]

Pengertian Pantun Teka-Teki Pantun Teka Teki Adalah adalah sebuah pantun yang berisi teka-teki dan dapat digolongkan sebagai jenis permainan dalam karya sastra yang berbagai jenis yang berisi kata dengan jawaban […]

Pengertian Puisi Sebelum kita membahas tentang cirri-ciri puisi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di namakan puisi, berikut ini penjelasan mengenai puisi secara umum dan menurut para ahli. […]

Pengertian Unsur Seni Rupa Seni berasal dari bahasa Sanksekerta sani yang artinya pemujian, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut sangat berkaitan dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Seni rupa adalah cabang […]